Winkelmand

Instructies voor herroeping

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst genomen hebt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Jan Willem de Lange, Oude Middenweg 75, 2491 AC Den Haag, info@hvequestrian.com, telefoon: +31 (0)20 407 44 47) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. via een per post verzonden brief, per fax of per e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het aflopen van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering hebt gekozen) terugbetalen, direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij dat met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen terug hebben gekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van het feit welk van deze twee het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van dit contract, aan ons of aan Imperial Riding, Kolenbranderstraat 22, 2984 AT Ridderkerk, The Netherlands terugsturen of overhandigen. Aan de termijn is voldaan wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering terug te voeren is op gebruik door u dat niet nodig was voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en functiewijze van de goederen.

Model herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Naar Jan Willem de Lange, Oude Middenweg 75, 2491 AC Den Haag, Nederland, info@hvequestrian.com

– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument

– Adres van de consument

– Handtekening van de consument (alleen bij schriftelijke mededeling)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief