Winkelmand

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Een gebruiker is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling uitvoert met een doel dat in hoofdzaak noch kan worden toegeschreven aan zijn/haar bedrijfsmatige activiteiten noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten. Een ondernemer is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of een rechtsbevoegde vennootschap, die bij het uitvoeren van een rechtsgeldige transactie in het kader van zijn/haar zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit handelt.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder dat we hier opnieuw naar hoeven te verwijzen. Als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.


2. Verdragsluitende partij, sluiting van het contract

Het koopcontract wordt afgesloten met Imperial Riding BV.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling indient met behulp van de geleverde en verklaarde correctiehulpmiddelen. Het contract komt tot stand als u door het aanklikken van de bestelknop de aanbieding van de goederen in het winkelwagentje accepteert. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling, ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.


3. Contracttaal, opslag van contracttekst

De voor contractsluiting beschikbare talen zijn Duits, Engels en Nederlands.

We slaan de contracttekst op en sturen u de ordergegevens via e-mail. De contracttekst kunt u via onze klantenlogin inzien.


4. Leveringsvoorwaarden

Aan de vermelde productprijzen worden nog verzendkosten toegevoegd. U kunt meer te weten komen over het bedrag aan verzendkosten bij de aangeboden producten.

Levering vindt enkel plaats via toezending. Zelf afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan pakstations.


5. Betaling

Creditcards
Door plaatsing van de bestelling geeft u ons tegelijkertijd de gegevens van de creditcard door.
Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder vragen wij uw creditcardmaatschappij om onmiddellijk na de verzending van de goederen de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en in rekening gebracht op uw kaart.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, moet u zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door PayPal na het verzenden van de goederen. U ontvangt verdere informatie tijdens het bestelproces.

SOFORT overschrijving
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder SOFORT. Om het factuurbedrag via SOFORT Banking te kunnen betalen, moet u beschikken over een voor deelname aan SOFORT Banking geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure, zich desbetreffend legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door SOFORT Banking uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Giropay
Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, moet u beschikken over een voor deelname aan Giropay geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure, zich desbetreffend legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB ( www.klarna.de ), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening aan als betalingsoptie.
Let u er daarbij op dat een Klarna-rekening alleen beschikbaar voor consumenten en dat de betaling altijd aan Klarna dient te worden gedaan.
Wanneer u op rekening bij Klarna koopt, ontvangt u altijd eerst de goederen en hebt u altijd een betalingstermijn van 14 dagen.
De volledige algemene voorwaarden voor aankoop op rekening zijn hier te vinden: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

Factuur
U betaalt het factuurbedrag bij ontvangst van de goederen en de factuur per overschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om de aankoop op rekening alleen aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.


6. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims wegens gebreken in gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar vanaf de overdracht van risico's; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering conform § 478 BGB blijven onverlet.
Met betrekking tot ondernemers geldt als overeenkomst betreffende de staat van de goederen alleen onze eigen informatie en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.
Indien het geleverde artikel gebreken vertoont, verstrekken wij in eerste instantie en naar eigen goeddunken garantie door herstel van het defect (reparatie) of door levering van een defectvrij artikel (vervanging).
De bovenstaande beperkingen en termijninkortingen zijn niet van toepassing op schadeclaims die worden veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten

  • - bij overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid
  • - in geval van opzettelijk of grof en nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid
  • - bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, die dienen te worden nageleefd om de correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken en de naleving waarvan de contractuele partijen normaal moeten kunnen vertrouwen (essentiële verplichtingen)
  • - als onderdeel van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
  • - voor zover de werkingssfeer van de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden ervan kunt u altijd vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice: Contact via e-mail of via het contactformulier.


7. Aansprakelijkheid

Voor claims als gevolg van schade die is veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, zijn wij altijd zonder beperkingen aansprakelijk

  • - bij overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid,
  • - in geval van opzettelijk of grof en nalatig plichtsverzuim,
  • - bij garantiebeloften, voor zover overeengekomen, of
  • - voor zover de werkingssfeer van de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, die dienen te worden uitgevoerd om de correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarop de contractpartner normaal moet kunnen vertrouwen (essentiële verplichtingen) ontstaan door lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract, op het ontstaan waarvan normalerwijze dient te worden rekening gehouden. Overige aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.


8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting (OG), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.


9. Slotbepalingen

Wanneer u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit de contractuele betrekkingen tussen ons en u, onze plaats van vestiging.


De algemene voorwaarden zijn opgesteld met de Trusted Shops juridische tekstmodule in samenwerking met Wilde Berger Solmecke advocaten .

 

Ontvang onze nieuwsbrief